Afhalen in de salon

 

U kunt uw bestelling op afspraak gratis afhalen in de beautysalon afhankelijk van de voorraad binnen 1 tot 5 werkdagen.

 

 

Bekijk afhaalbeleid -->

Verzending

 

Heeft u voor 15:00 uur besteld? Zen by Jen streeft ernaar dezelfde dag uw bestelling nog te verzenden afhankelijk van de voorraad.

 

Bekijk verzendbeleid -->

Retourneren

 

Bekijk het product gerust zoals u dat in de winkel zou doen, u heeft na ontvangst 7 dagen de tijd om uw bestelling retour te zenden.

 

Bekijk retourbeleid -->  /  

Retour aanmelden -->

Copyright © 2021 by "ZenbyJen.nl"  ·  All Rights Reserved  ·  Email: info@zenbyjen.nl

 

Afhaal- Verzendbeleid  ·  Retourbeleid  ·  Algemene voorwaarden  ·  Cookie Policy  ·  Privacy Statement

 

Powered by CTWebdesign (Disclaimer)


Betaalmethodes


Privacy Statement

 

Beautysalon Zen by Jen / Webshop Zen by Jen (''Zen by Jen''), gevestigd aan Stationsstraat 28 3451 BX Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://zenbyjen.nl / https://webshop.zenbyjen.nl / Stationsstraat 28 3451 BX Vleuten / 0 (031) 6 28178592 / info@zenbyjen.nl .

 

J. Tomassen is de Functionaris Gegevensbescherming van Zen by Jen. Zij is te bereiken via info@zenbyjen.nl .

 

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is gekoppeld aan onze algemene voorwaarden.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zen by Jen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zenbyjen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zen by Jen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Om goederen en diensten bij je af te leveren;

- Zen by Jen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zen by Jen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zen by Jen) tussen zit. Zen by Jen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Treatwell, Shopify, Microsoft (Exchange, Office en OneDrive), LastPass, Adobe (Photoshop, Illustrator en Indesign), WYSIWYG Web Builder, Cpanel, E-boekhouden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zen by Jen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie:

Persoonsgegevens > 7 jaar wettelijk verplicht.

Adres > 7 jaar wettelijk verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zen by Jen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zen by Jen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zen by Jen maakt gebruik van cookies. Bekijk hier onze cookie policy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zen by Jen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zenbyjen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Zen by Jen wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze website.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zen by Jen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zenbyjen.nl.